Bestyrelse & Udvalg

Funktion

Navn

Havenr.

Telefon

E-mail

Bemærkning

 

Bestyrelsen

Formand

Hugo Jensen

44

2924 9648

formand@hf-skovly.dk

Telefontid tirsdag/torsdag kl. 16.00-17.00

Bestyrelsesmedlem

Finn Haahr

60

 

info@hf-skovly.dk

 

Kasserer

Birgit Høier

108

6131 9398

kasserer@hf-skovly.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Frank Osther

94

 

info@hf-skovly.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Hans Markussen

24

 

info@hf-skovly.dk 

 

Bestyrelsessuppl. 

Alfred Oksen

21

 

 

 

Bestyrelsessuppl.

Lene Christensen

45

 

 

 

 

Revision

Revisor

Uwe Grau

30

 

 

 

Revisor

Niels Schmidt

18A 

 

 

 

Revisorsuppleant

Claus Johansen

87

 

 

 

Revisorsuppleant

 

 

 

 

 

 

Vurderingsudvalg

Formand

Niels Schmidt

18A

5150 1278

 

 

Medlem

Finn Haahr

60

 

 

 

Medlem

Finn Sørensen

46

 

 

 

Suppleant

Martin 

29

 

 

 

 

Havebedømmelsesudvalg: Kredsen

Medlem

Finn Haahr

60

 

 

 

Medlem

Ole Petersen 

42

 

 

 

Suppleant

Inger Grau

30

 

 

 

 

Skovlys repræsentant i Kredsbestyrelsen:

 -

 Finn Haahr

60

 

 

 

 

Kredsrepræsentantskab:

Medlem

Hugo Jensen

44

 

 

 

Medlem

Finn Haahr

60

 

 

 

Medlem

Inger Grau

30

 

 

 

Medlem

Henrik Voigt

105

 

 

 

Medlem

Hans Marcussen

24

 

 

 

Suppleant

Uve Grau

30

 

 

 

Suppleant

Solveig Haahr

60

 

 

 

Suppleant

Lene Christensen

45