VIGTIGT NYT - processen for juridiske henvendelser

17-Februar-2022

Kære medlemmer
VIGTIG NYT fra Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse
Processen for juridiske henvendelser
På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets juridiske rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at forbundskontorets juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres sagsbehandling.
For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning.
Proces for medlemmer
Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til jeres haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle henvendelsen.
Juratelefonen er lukket
Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning af medlemmer. Derfor er juratelefonen også lukket pr. dags dato. Forbundskontoret vil dog besvare telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer måneden ud.
Det er vores overbevisning, at dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover.
På vegne af Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse,
Preben Jacobsen

Fælles forsikring

Ifølge §31 i ordensreglementet skal alle haver tegne en fritidshusforsikring i et forsikringsselskab, som minimum dækker brand.

Kolonihaveforbundet tilbyder
en fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo til
kr. 1.545 kr. årligt pr. have.

eller en brandforsikring til kr. 525 kr. årligt pr. have.

Beløbet bliver opkrævet sammen med havelejen d. 1.4.

Tilmelding
Henvendelse til Skovly's kasserer.

Yderligere information om forsikringen findes på Kolonihaveforbundets hjemmeside:
Kolonihaveforbundet

 

Husk at holde vejen ud for din have i orden

Det er dit ansvar at holde vejen pæn og i orden ud for din have - og det gælder både huller i vejen og fjernelse af ukrudt i vejstykket op mod haven 😉

§ 4.b.i ordensreglementet. Lejerne er forpligtet til at vedligeholde det vejstykke, der grænser op til haven. Vedligeholdelsen skal ske til midten af vejen - også i vinterhalvåret.

Efter en dateret opfordring med angivet tidsfrist på foreningens opslagstavler vedligeholder bestyrelsen, hvis et medlem ikke selv har foretaget vedligeholdelsen inden fristens udløb. Dette medfører et gebyr på 100 kr.

*Varsling vedr. udbedring af vejhuller kommer samtidig med opslag om fællesarbejde /arbejdslørdage på foreningens opslagstavler og på hjemmesiden.

Du finder det grå grus til at lappe hullerne med på P-pladserne i begge ender af kolonien (ved skoven) og på P-pladsen ved fælleshuset.

Fyld rigeligt i og efterfyld ved behov.
Lad være med at fylde hullerne med eget materiale, det skyller for hurtigt væk igen.

Sådan repareres hullerne korrekt:

Sammenflet nyt og gammelt
Når hullet skal repareres, er det vigtigt dels at bruge det rigtige fyld, og dels at sørge for at det nye og det eksisterende er sammenflettet tilstrækkeligt. Det er fx ikke godt nok, blot at fylde nyt indhold ned i hullet og banke det til, da det nye indhold så kommer til at ligge som en løs prop, uden vedhæft til det gamle.

Grav de gamle kanter løse
Brug derfor en drænspade eller lign. til at løsne 10-20 cm af hullets kant hele vejen rundt, og ca. 10 cm af hullets bund.

Fyld hullet korrekt
Nu skal det nye indhold vendes med det gamle grus, så man derved får skabt det bedst mulige vedhæft imellem det nye og det gamle materiale.
Bemærk, at hullet og blandingen gerne må være let fugtholdig under arbejdet, men gerne lidt mere tør under komprimeringen, for at kunne pakke sig bedst muligt.

Hilsen fra
Bestyrelsen