Bestyrelse og udvalg

Funktion

Navn

Havenr.

Telefon

E-mail

Bemærkning

 

Bestyrelsen

Formand

Finn Haahr

60

 29936827

formand@hf-skovly.dk

 

Sekretær

Niels Schmidt

18A

 

sekretaer@hf-skovly.dk

 

Kasserer

Birgit Høier

108

6131 9398

kasserer@hf-skovly.dk

 

Næstformand

Frank Osther

94

 

info@hf-skovly.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Hans Markussen

24

 

info@hf-skovly.dk

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsessuppl. 

Lene Christensen

45

 

 

 

Bestyrelsessuppl.

 

 

 

 

 

 

Revision

Revisor

Solveig Haahr 

60

 

 

 

Revisor

Lene Christensen

45

 

 

 

Revisorsuppleant

  Ove Duus

80

 

 

 

 

Vurderingsudvalg

Formand

Niels Schmidt

18A

5150 1278

 

 

Medlem

Finn Haahr

60

 

 

 

Medlem

Finn Sørensen

46

 

 

 

Suppleant

Hugo Jensen

44

 

 

 

Suppleant

Bjanka Simonsen

29

 

 

 

 

Havebedømmelsesudvalg: Kredsen

Medlem

Finn Haahr

60

 

 

 

Medlem

Sonja Buck 

30

 

 

 

Suppleant

Jørgen Petersen

107

 

 

 

 

Skovlys repræsentant i Kredsbestyrelsen:

 

 Frank Osther

94

 

 

 

 

Kredsrepræsentantskab:

Medlem

Hugo Jensen

44

 

 

 

Medlem

Finn Haahr

60

 

 

 

Medlem

Birgit Høier

108

 

 

 

Medlem

Henrik Voigt

105

 

 

 

Medlem

Hans Marcussen

24

 

 

 

Suppleant

Willy Budde

55

 

 

 

Suppleant

Solveig Haahr

60

 

 

 

Suppleant

Lene Christensen

45